Ajanda | Genel | Mühendislik | Hidrolik | Sabitler

Su sıkıştırılamaz bir akışkan kabul edilir.


Suyun özellikleri


γ = ρ · g
μ = ρ · ν

T    Sıcaklık [°C]
ρ    Yoğunluk [kg/m³]
ν    Kinematik vizkosite [m²/sec]
μ    Dinamik vizkosite [N.sec/m²]
γ    Birim ağırlık [kN/m³]
g    Yerçekimi ivmesi [9.81 m²/sec]