Ajanda | Genel | Mühendislik | Hidrolik | Serbest akış


Akış durumları:

Fr < 1    Kritik altı akım
Fr = 1    Kritik akım
Fr > 1    Kritik üstü akım

Q    Akış debisi [m³/s]
A    Islak alan [m²]
P    Islak çevre [m]
T    Yüzey genişliği [m]
V    Akış hızı [m/s]
R    Hidrolik yarıçap [m]
D    Hidrolik derinlik [m]
Fr    Froude sayısı [-]
g    Yerçekimi ivmesi [9.81 m²/s]


Enerji denklemi (Bernoulli)


E    Toplam enerji [m]
ΔH    Enerji kaybı [m]
H    Su seviyesi [m]
h    Su yüksekliği [m]
Z    Taban kotu [m]
L    Akış hattı boyu [m]
V    Akış hızı [m/s]
g    Yerçekimi ivmesi [9.81 m²/s]
S    Eğim [-]


Enerji kaybı

ΔH    Toplam kayıp [m]
ΔHF    Sürtünme kaybı [m]
ΔHM    Yersel kayıplar [m]
L    Akış hattı boyu [m]
J    Birim sürtünme kaybı [m/m]
K    Yersel kayıp katsayısı [-]
V    Akış hızı [m/s]
g    Yerçekimi ivmesi [9.81 m²/s]


Sürtünme kaybı / Kutter formülü

J    Birim sürtünme kaybı [m/m]
A    Islak alan [m²]
R    Hidrolik yarıçap [m]
S    Eğimi [-]
b    Sürtünme katsayısı [-]
------------------------------
Beton boru    b=0.35
Plastik boru    b=0.10


Sürtünme kaybı / Manning formülü

J    Birim sürtünme kaybi [m/m]
A    Islak alan [m²]
R    Hidrolik yariçap [m]
S    Egimi [-]
n    Sürtünme katsayisi [-]
------------------------------
Beton boru    n=0.013
Plastik boru    n=0.008