Ajanda | Genel | Mühendislik | Hidrolik | Basınçlı akış hesabı

*veri*
Debi: Q = 10 lt/sn | Vizkosite: v = 0.000001007 m2/sn
Kesit tipi: Boru | B = 100 mm
Kayıp formülü: William-Hazen | C = 145
Su hızı: V = 1.27 m/sn | Birim kayıp: J = 0.015511 m/m
Reynold sayısı: Re = 126,439 | Hidrolik derinlik: D = 0.100 m
Islak alan: A = 0.007854 m2 | Islak çevre: P = 0.314 m