Ajanda | Genel | Mühendislik | Yağmursuyu | Debi Hesabı


Rasyonel Metod (40 ha'dan küçük alanlar için)

Q    Yağış debisi [lt/sn]
I    Yağış şiddeti [mm/saat]
F    Yağış havzası [ha]
Ø    Akış katsayısı [-]

Yağış şiddeti genellikle proje alanına ait 'Süre-Şiddet-Tekerrür' eğrilerinden alınır.

'n' tekerrür süresidir ve çoğunlukla yıl cinsinden ifade edilir. Örneğin 2 yıllık tekerrür süresi dendiğinde 2 yılda bir kez gelen etkili yağışlar anlaşılır. Tekerrür süresi, normal uygulamalarda 2 yıl, önemli tesis ve yapılarda 5 yıl, dere islahlarında 50 - 100 yıl alınabilir.

'T' yağış süresidir ve çoğunlukla dakika olarak ifade edilir. Örneğin 15 dakikalık yağış dendiğinde, 15 dakika süren yağış anlaşılır. Eğriden görüleceği gibi, her zaman kısa süreli yağışlar uzun süreli yağışlara göre daha etkilidir.

Havza alanı (F), hesap yapılan noktaya (P) yağışların geldiği bölgenin alanıdır.

Akış katsayısı (Ø) sızamadan yüzeysel akışa geçen yağmursuyu debisi oranınıdır. Çoğunlukla yüzey eğimi, yüzey kaplaması ve toprağın geçirgenliğine bağlıdır. Yeşil alanlarda 0.1 - 0.30 arasında, kaplamalı alanlarda ise 0.5 - 1.0 arasında alınabilir.

Havza alanının akış katsayısı ile çarpımı yaygın olarak etkili havza alanı olarak adlandırılır: F' = F · Ø