Ajanda | Genel | Mühendislik | Hidrolik | Sabitler

Su sıkıştırılamaz bir akışkan kabul edilir.


Suyun özellikleri

T Sıcaklık [°C]
ρ Yoğunluk [kg/m3]
ν Kinematik vizkosite [m2/sec]
μ Dinamik vizkosite [N.sec/m2]
γ Birim ağırlık [kN/m3]
g Yerçekimi ivmesi [9.81 m2/sec]
T Temperature [°C]
ρ Density [kg/m3]
ν Kinematic viscosity [m2/sec]
μ Dynamic viscosity [N.sec/m2]
γ Unit weight [kN/m3]
g Gravitational acceleration [9.81 m2/sec]