Ajanda | Genel | Mühendislik | Hidrolik | Serbest akış

Akış durumları
Fr < 1 Kritik altı akım
Fr = 1 Kritik akım
Fr > 1 Kritik üstü akım

Q Akış debisi [m3/s]
A Islak alan [m2]
P Islak çevre [m]
T Yüzey genişliği [m]
V Akış hızı [m/s]
R Hidrolik yarıçap [m]
D Hidrolik derinlik [m]
Fr Froude sayısı [-]
g Yerçekimi ivmesi [9.81 m2/s]


Enerji denklemi (Bernoulli)


E Toplam enerji [m]
ΔH Enerji kaybı [m]
H Su seviyesi [m]
h Su yüksekliği [m]
Z Taban kotu [m]
L Akış hattı boyu [m]
V Akış hızı [m/s]
g Yerçekimi ivmesi [9.81 m2/s]
S Eğim [-]


Enerji kaybı

ΔH Toplam kayıp [m]
ΔHF Sürtünme kaybı [m]
ΔHM Yersel kayıplar [m]
L Akış hattı boyu [m]
J Birim sürtünme kaybı [m/m]
K Yersel kayıp katsayısı [-]
V Akış hızı [m/s]
g Yerçekimi ivmesi [9.81 m2/s]


Sürtünme kaybı / Kutter formülü

J Birim sürtünme kaybı [m/m]
A Islak alan [m2]
R Hidrolik yarıçap [m]
S Eğimi [-]
b Sürtünme katsayısı [-]
Malzeme b
Beton boru 0.35
Plastik boru 0.10


Sürtünme kaybı / Manning formülü

J Birim sürtünme kaybı [m/m]
A Islak alan [m2]
R Hidrolik yarıçap [m]
S Eğimi [-]
b Sürtünme katsayısı [-]
Malzeme b
Beton boru 0.013
Plastik boru 0.008