Ajanda | Genel | Mühendislik | Hidrolik | Basınçlı akış
Akış durumları
Re < 2300 Düzgün akım
2300 < Re < 4000 Geçiş bölgesi
Re > 4000 Çalkantılı akım

Q Akış debisi [m3/s]
A Islak alan [m2]
P Islak çevre [m]
D0 Boru çapı [m]
V Akış hızı [m/sn]
R Hidrolik yarıçap [m]
D Hidrolik derinlik [m]
Re Reynold sayısı [-]
ν Kinematik vizkosite [1.004x10-6 m2/sn]


Enerji denklemi (Bernoulli)


E Toplam enerji [m]
ΔH Enerji kaybı [m]
H Piyezometre seviyesi [m]
P Basınç [m]
Z Akış kotu [m]
L Akış hattı boyu [m]
V Akış hızı [m/s]
S Eğim [-]
g Yerçekimi ivmesi [9.81 m2/s]
γ Birim ağırlık [20°C : 9.789 kN/m3]


Enerji kaybı

ΔH Toplam kayıp [m]
ΔHF Sürtünme kaybı [m]
ΔHM Yersel kayıplar [m]
L Akış hattı boyu [m]
J Birim sürtünme kaybı [m/m]
K Yersel kayıp katsayısı [-]
V Akış hızı [m/s]
g Yerçekimi ivmesi [9.81 m2/s]


Sürtünme kaybı / `Darcy-Weisbach` formülü

J Birim sürtünme kaybı [m/m]
V Akış hızı [m/s]
D Hidrolik derinlik [m]
g Yerçekimi ivmesi [9.81 m2/s]
f Sürtünme katsayısı [-]
Re Reynold sayısı [-]
Ks Eşdeğer pürüzlülük yüksekliği [m]
Malzeme Ks [mm]
Plastik boru 0.0015
Daktil boru 0.26
Çelik boru 0.045
Sürtünme kaybı / William-Hazen formülü

J Birim sürtünme kaybı [m/m]
Q Akış debisi [m3/s]
D Boru iç çapı [m]
C Sürtünme katsayısı [-]
Malzeme C
Plastik boru 140
Daktil boru 140
Çelik boru 110